Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tapanuli Utara
+6281265582728

Diklat, Pembinaan & Organisasi ASN
Kepala  Bidang Diklat, Pembinaan Dan Organisasi, mempunyai rincian tugas :
a. Menyiapkan peraturan perundang-undangan kebijaksanaan dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan di Bidang Diklat, Pembinaan Dan Organisasi sebagai pedoman serta landasan kerja.
b. Menyusun rencana di Bidang Diklat, Pembinaan Dan Organisasi.
c. Melaksanakan identifikasi fotensi dan permasalahan yang berhubungan dengan kegiatan di Bidang Diklat, Pembinaan Dan Organisasi.
d. Mengumpulkan, Mengolahan dan evaluasi data yang berhubungan dengan kegiatan di Bidang Diklat, Pembinaan Dan Organisasi.
e. Melaksanakan pengelolaan kegiatan pengkajian dan penilaian di BIdang Diklat, Pembinaan Dan Organisasi.
f. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan kegiatan Diklat, Pembinaan Dan Organisasi.
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan Diklat, Pembinaan Dan Organisasi.
h. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sub Bid Diklat, mempunyai tugas :

 1. Menyusun rencana program kerja subbid Pendidikan dan Pelatihan;
 2. Melakukan koordinasi dan kerjasama dalam penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan pengkajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN;
 3. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan rencana jangka menengah dan tahunan dalam pelaksanaan pengkajian kebutuhan pendidikan dan pelatihan ASN sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 4. Menyiapkan dan menyusun kebutuhan diklat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah;
 5. Melaksanakan seleksi berkas persyaratan diklat PIM Tk. II, III dan IV di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan hasil pendidikan dan pelatihan kepemimpinan (Diklat PIM);
 7. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan  (Diklat PIM) baik melalui pelaksanaan maupun pengiriman;
 8. Mempersiapkan surat perintah tugas mengikuti diklat teknis fungsional/penjenjangan bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Mempersiapkan pelaksanaan diklat prajabatan bagi CPNS.
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diklat, Pembinaan Dan Organisasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Diklat, Pembinaan Dan Organisasi.

 Subbid Pembinaan, mempunyai tugas :

 1. Menyusun rencana program kerja subbid Pembinaan;
 2. Penyusunan dan penyempurnaan standar pelaksanaan perencanaan kepegawaian, pembinaan kesejahteraan, pengadaan Pegawai dan Disiplin Pegawai
 3. Pelaksanaan pembinaan dan penegakan Disiplin Pegawai, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
 4. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pembinaan dan pengembangan Disiplin Pegawai;
 5. Menyelenggarakan, mengelola dan menyajikan bahan/data tentang Peraturan Disiplin Pegawai,  sesuai ketentuan yang ditetapkan.
 6. Melaksanakan usaha pembinaan disiplin Pegawai dan mengusulkan tindak lanjut yang perlu dalam penegakan disiplin Pegawai, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
 7. Memproses izin perkawinan dan perceraian;
 8. Mengadakan monitoring pelaksanaan proses penjatuhan hukuman disiplin, permohonan perkawinan/perceraian PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara;
 9. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Kesejahteraan;
 10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diklat, Pembinaan Dan Organisasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Diklat, Pembinaan Dan Organisasi.

 Sub Bid Organisasi, mempunyai tugas :

 1. Menyusun rencana program kerja subbid Organisasi;
 2. Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan bahan/data untuk penyusunan dan penyempurnaan standar pembinaan dan pengembangan Organisasi ASN (Korpri/Koperasi);
 3. Penyelenggaraan usaha pembinaan Organisasi ASN (Korpri/Koperasi), sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
 4. Penyelenggaraan usaha pembinaan Organisasi ASN lainnya, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan
 5. Memberikan masukan yang perlu kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Kesejahteraan;
 6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Diklat, Pembinaan Dan Organisasi;
 7. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Diklat, Pembinaan Dan Organisasi.
wwwwww